WYNAJEM KOPARKI


KOPARKA SOSNOWIEC
USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM
KOPARKO-ŁADOWARKA DO WYNAJĘCIA

KOPARKA SOSNOWIEC , MYSŁOWICE, DĄBROWA GÓRNICZA, CZELADŹ, KATOWICE

Koparko-ładowarka                              to nowoczesna maszyna z grupy maszyn budowlanych, na podwoziu kołowym z napędem hydraulicznym, posiadająca układ roboczy ładowarkowy oraz koparkowy.

      Główne zastosowanie to:
prace ziemne
charakterystyczne dla ładowarek,
czyli załadunek i transport urobku na niewielkich odległościach
oraz charakterystyczne dla koparek, czyli wykopy wąsko przestrzenne.

W wyniku zastosowania dodatkowego osprzętu wymiennego uzyskujemy szeroką gamę prac możliwych do wykonania,
a mianowicie:
załadunek, zgarnianie, odśnieżanie, zamiatanie, frezowanie, sztaplowanie, wykonywanie odwiertów, przesadzanie drzew,
kopanie rowów, koszenie skarp
.


Krótko mówiąc nie ma prac, których nie można wykonać
Koparko-Ładowarką.

Wykop pod Fundament Koparko-ładowarką

Pierwszy etap prac fundamentowych to zrobienie
wykopu pod fundamenty.  Najpierw z terenu, na którym stanie budynek, należy zdjąć
humus – najczęściej jest to warstwa grubości około 20 cm.
Następnie trzeba wybrać ziemię, żeby zrobić podziemny fragment fundamentu.
Najlepiej, gdy mechanicznie wykonuje się wykop do głębokości co najmniej o 10 cm mniejszej niż planowana głębokość fundamentu.

 • prace ziemne prowadzi się z pomocą koparko-ładowarki,
 • prace trwają krótko: humus, czyli wierzchnią warstwę gruntu, można zdjąć w dwie-trzy godziny, wykop pod fundamenty lub piwnicę robi się w jeden-dwa dni;
 • ziemię z wykopów można od razu ładować na wywrotkę i wywozić z placu budowy.
 • sprzęt wynajmujemy wraz z doświadczonym operatorem .

Wynajmij Koparko-ładowarkę z Sosnowca 794-785-980

Przygotowanie terenu podbudowy pod kostkę brukową.

Przygotowanie gruntu pod kostkę:
 • korytowanie - Na powierzchni wytyczonej wg projektu wykopuje się ziemię koparko-ładowarkąusunięcie humusu i gruntu rodzimego powinno nastąpić do głębokości określonej ilością i grubością warstw podbudowy drogi (najczęściej od 20 cm do 40 cm). Warstwę gruntu należy dokładnie oczyścić z korzeni rosnących tam roślin.
 • niwelacja terenu - Wyrównywanie powierzchni gruntu rodzimego po procesie korytowania koparką oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłego chodnika to następny etap układania.Proces niwelacji terenu ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni.
 • podbudowa pod kostkę - kluczowy element w prawidłowym wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej to podbudowa pod kostkę. Jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Aby podbudowa pod kostkę mogła pełnić swoją funkcję właściwie muszą zostać zachowane pewne zasady.
  Najczęściej do wykonania podbudowy używa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem. Aby zapewnić jej równomierne ułożenie i zagęszczenie, materiał należy układać warstwami o grubości około 10 cm i każdą zagęszczać mechanicznie.
  Podbudowa pod kostkę brukową jest więc warstwą kluczową zarówno dla estetyki jak i trwałości nawierzchni brukowanych.
 • układanie kostki to ostatni etap


Nasze Usługi Koparko Ładowarką świadczymy:
Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice i okolice.

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl